Semarang, 21 Oktober 2020, MWA Undip mengadakan rapat  pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan agenda Pengesahan RKAT UNDIP PERUBAHAN IV TAHUN 2020.